Euritmie is een bewegingskunst

waarbij je innerlijk en uiterlijk in beweging komt

en is ontwikkeld door Rudolf Steiner


Euritmietherapie maakt deel uit van de Antroposofische Geneeskunde


zie links voor meer informatie