Euritmie is een bewegingskunst

                waarbij je innerlijk en uiterlijk in beweging komt

               

                en is ontwikkeld door Rudolf Steiner


                Euritmietherapie maakt deel uit van de Antroposofische Geneeskunde


                zie links voor meer informatie