Euritmie
Therapie en cursussen
EuritmieNederlandse les
Euritmietherapie
Euritmiecursussen
Voorstellingen
Links
Contact
Euritmiecursussen
                                                  

Cursussen in Den Haag en Naarden

Gewoon een keer ervaren
Je kunt van alles vertellen over de euritmie:

  • Het is een bewegingskunst.
  • Je beweegt innerlijk en uiterlijk, met gevoel, aandacht en doelgericht.
  • Je kunt letters dansen.
  • Je kunt met je handen zingen.
Maar eigenlijk moet je het gewoon een keer doen. Euritmie is namelijk vooral ervaren.
We gaan ons door de klanken van poëzie en muziek in beweging laten brengen en ontdekken waar we rustig en zeker van onszelf van worden en waardoor we ons actief en levenslustig kunnen voelen. In de euritmie heb je dat namelijk grotendeels zelf in de hand en je kunt er ook nog veel plezier bij hebben.                                   

Er zijn nieuwe cursussen in voorbereiding


EuritmieNederlandse les