Euritmie
Therapie en cursussen
EuritmieNederlandse les
NT2
Inburgering
Taal en euritmie
Taal en euritmie

Euritmie in de Nederlandse les

Euritmie wordt ook wel 'zichtbare spraak' genoemd. Dat betekent dat alle elementen van de spraak in de euritmie zichtbaar kunnen worden. Dat geldt in de eerste plaats voor de klanken: de klinkers en de medeklinkers.
De klinkers hebben voor een deel een universeel karakter. De aa en de oo bijvoorbeeld komen in veel talen voor, maar de korte en de lange klinkers van het Nederlands zijn voor anderstaligen vaak moeilijk te leren. Hoe onderscheidt je de aa van de a ( kaas - kas) en de oo van de o (boom - bom)?
Als je de klank samen met het gebaar leert, komt het op een andere manier binnen en dat vergemakkelijkt het leerproces. 

EuritmieNederlandse les